Zachary Kaufman, Legal academic, political scientist, and social entrepreneur

Zachary D. Kaufman

LinkedIn Google Plus

Article

<< Back to Bad Samaritan Laws Database

Chapter 2 (Crimes Against Personality), Section 3 (Defamation), Article 138

Bulgaria

Чл. 138

Който съзнателно не окаже помощ на лице, за което е длъжен да се грижи и което се намира в опасност за живота си и няма възможност да се самозапази поради малолетство, престарялост, болест или изобщо поради своята безпомощност, в случаите, когато е могъл да окаже помощ, се наказва с лишаване от свобода до една година или с пробация.

Year of enactment

1968, amended 2004 and in effect 2005 (noted amendment date becuase unsure if 1968 is accurate)

Last Amended